Dijkversterking Zeeburgereiland

Het Zeeburgereiland is een driehoekig eiland binnen de ring A10, ten oosten van de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied en ten westen van IJburg. Het eiland wordt geheel omsloten door het water van het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal. Om te kunnen wonen in de toekomstige Sluisbuurt op Zeeburgereiland, moet de zuidelijke waterkering worden versterkt. Deze dijkversterking zal straks de bewoners van de Sluisbuurt beschermen.

Dijkversterking Zeeburgereiland Gemeente Amsterdam

Primaire waterkering

Op Zeeburgereiland wordt er flink gebouwd. Over een paar jaar wonen hier meer dan 10.000 Amsterdammers. Doordat de noordelijke waterkering aan het Buiten-IJ al is versterkt kan er al in de Sportheldenbuurt worden gewoond. De dijk aan de zuidkant van het eiland wordt versterkt om wonen in de Sluisbuurt mogelijk te maken. De bestaande dijk aan de zuidzijde wordt dan een primaire waterkering. Doordat de ondergrond van Zeeburgereiland voornamelijk uit slib bestaat, is het een grote uitdaging om de ondergrond van de dijk op de juiste hoogte en sterkte te krijgen.

De gemeente Amsterdam haalt in dit project een deel van de huidige dijk leeg om hem daarna te kunnen verhogen, verbreden en opnieuw te bekleden. Hiervoor zijn de woonboten tijdelijk verplaatst, worden de kabels en leidingen verlegd, bomen gerooid, de tuinen aan de waterkant opgeheven en de jachthaven permanent verplaatst. Daarnaast wordt er op diverse locaties gebaggerd, wat bestaat uit 100.000 m3 baggerwerkzaamheden. Dit wordt gedaan om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren en om in de toekomst een passende waterdiepte te creëren voor de aanwezige woonboten en jachthaven.

Op de heringerichte dijk wordt een weg aangelegd met een apart fietspad en onder aan de dijk zal een openbaar wandelpad komen. Voor de woonboten worden de uiteindelijke ligplaatsen ingericht. De projectwerkzaamheden zijn gestart in mei 2019 en zullen eind 2022 afgerond zijn.

Dijkversterking Zeeburgereiland Gemeente Amsterdam

Uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het project

ELLBRU professional Martin is werkzaam als projectleider realisatie / directievoerder bij de Gemeente Amsterdam. Dijkversterking van Zeeburgereiland is één van de projecten waar hij zich dagelijks mee bezig houdt.

Vanuit zijn rol is Martin verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het project en op de naleving van de overeenkomsten voor contracten. Zijn werkzaamheden zijn iedere dag heel divers: van het bewaken van de voortgang, budget en kwaliteit tot het verzorgen van een correcte technische, financiële en administratieve afhandeling van het project. En van het onderhouden van contacten met stakeholders en het verstrekken van informatie aan opdrachtgevers, overige projectbetrokkenen en omgeving tot het beoordelen van meer en minder werk. Martin is trots dat hij aan dit indrukwekkende project mag bijdragen!

Wil jij ook aan toonaangevende projecten werken bij onze opdrachtgevers? Neem contact op.


Bron: Gemeente Amsterdam

Dijkversterking Zeeburgereiland Gemeente Amsterdam

Wat kunnen we voor jou doen?

Op zoek naar een specialist die het verschil kan maken? Laat hier je e-mail of telefoonnummer achter.

Volgend project

Renovatie station Amsterdam Sloterdijk
Alle projecten