Technische due diligence

Sinds 2012 worden de projectmanagers van ELLBRU door de gemeente Amsterdam ingeschakeld voorafgaand aan de verkoop van gemeentelijk vastgoed. ELLBRU ondersteunt de gemeente Amsterdam met de technische due diligence van te verkopen objecten.

Technische due diligence Gemeente Amsterdam

Sinds 2012 worden de projectmanagers van ELLBRU door de gemeente Amsterdam ingeschakeld voorafgaand aan de verkoop van gemeentelijk vastgoed. ELLBRU ondersteunt de gemeente Amsterdam met de technische due diligence van te verkopen objecten.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Kostencalculatie en opstellen van offertes;

 • Selectie van en opdrachtverstrekking aan onderaannemers;

 • Projectplanning;

 • Projectcoördinatie;

 • Kwaliteitscontrole werk van onderaannemers;

 • Opstellen van (eind)rapportage;

 • Oplevering en facturatie.

Technische due diligence rapporten

Voor de verschillende disciplines werkt ELLBRU samen met diverse partners. De technische due diligence rapporten bestaan o.a. uit:

 • NEN 2580 meetrapporten voor de oppervlaktebepaling BVO en VVO;

 • NEN 2767 conditiemeting waarbij een raming wordt gemaakt voor de onderhoudskosten voor de komende 5 jaar en het direct achterstallig onderhoud en de direct noodzakelijke herstelkosten in kaart worden gebracht;

 • Type A of B asbestinventarisatie conform de SC-540;

 • Historisch vooronderzoek bodem conform NEN 5725;

 • Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740;

 • Funderingsonderzoek fase 1 en 2.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Wat kunnen we voor jou doen?

Op zoek naar een specialist die het verschil kan maken? Laat hier je e-mail of telefoonnummer achter.

Volgend project

Paleis Het Loo
Alle projecten