• Projecten
  • De weg naar circulaire afvalketen

De weg naar circulaire afvalketen

Wanneer je door de Amsterdamse straten loopt zie je te veel afval op straat slingeren. Dit kan en moet schoner. Het is tijd voor een circulaire afvalketen, waar afval zoveel mogelijk wordt voorkomen en grondstoffen duurzamer worden verwerkt door hergebruik, reparatie en recycling. Het bestuur van de Gemeente Amsterdam heeft daarom besloten om het Amsterdamse afvalsysteem te verbeteren en te verduurzamen.

Circulaire afvalketen Gemeente Amsterdam

Meer en beter afval scheiden

Deze grote verandering wordt gerealiseerd door de manier waarop Amsterdammers hun afval aanbieden en scheiden. Met deze reden worden de voorzieningen voor afvalinzameling verbeterd. Naast dat er vanaf 2005 al veel onder- en bovengrondse containers zijn geplaatst, komen er in de komende jaren elk jaar circa 500 extra papier-, rest- en glascontainers bij. Op deze manier kunnen bewoners meer en beter afval scheiden. Daarnaast is het straks voor bewoners van Amsterdam mogelijk om hun groenten, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden aan te bieden. Door de hoge toename van online bestellingen is de hoeveelheid karton ook enorm gestegen. Dit kan straks worden aangeboden in containers met een extra brede opening. Naast al deze initiatieven krijgen containers ook sensoren die een seintje geven voordat de container vol is, wat de overlast van volle afvalcontainers moet voorkomen en moet zorgen voor minder ritten voor vuilniswagens door de stad.

Echter wordt het gescheiden inzamelen van plastic en drankkartons vanaf 2021 gestopt, en mag het bij het restafval worden gegooid. Dit gaat de meeste milieuwinst opleveren. Uiteindelijk hebben we straks alleen nog maar bovengrondse containers voor textiel.

Directievoerder/toezichthouder afvalinzamelvoorzieningen (AIV)

Sinds oktober 2019 is Anton werkzaam als directievoerder/toezichthouder afvalinzamelvoorzieningen (AIV) bij de Gemeente Amsterdam via ELLBRU (al vanaf 2006 in deze functie). In zijn functie zet hij zich breed in voor de uitvoering van AIV in Amsterdam en werkt hij nauw samen met de projectleiders, teamleider en toezichthouders. De complexiteit van zijn werk zit vooral in de dynamische stedelijke omgeving en in de belangen van de verschillende stakeholders. In zowel de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase als de opleveringsfase is hij volledig betrokken bij het project. Zijn functie als directievoerder/toezichthouder is extreem divers; van het overleggen met de projectleider aangaande gemaakte afspraken tot het voeren van werkoverleggen met uitvoerder(s) over de opdracht, en van het afstemmen en bewaken van de weekplanning tot het corrigerend optreden bij gesignaleerde afwijkingen en tekortkomingen in het werk.

De complexiteit van zijn projecten zit soms in de ruimtelijke inpassing van functies, kabels en leidingen en de techniek. Een mooie functie waarbij hij zich volledig inzet voor een duurzame, kostenefficiënte en dienstverlenende grondstoffen- en afvalketen in Amsterdam. 

Wil jij ook aan toonaangevende projecten werken bij onze opdrachtgevers? Neem contact op.

Wat kunnen we voor jou doen?

Op zoek naar een specialist die het verschil kan maken? Laat hier je e-mail of telefoonnummer achter.

Volgend project

Verduurzaming Jolandaflat in Rijswijk
Alle projecten