The Bridge

De voorbereidingen voor de bouw van ‘The Bridge’, een nieuwe wolkenkrabber in Warschau, zijn in volle gang. De 174 meter hoge wolkenkrabber komt naast het voormalige hoofdkantoor van uitgeverij Bellona te staan. Beide gebouwen zullen met elkaar worden verbonden door een gemeenschappelijke lobby, waardoor er een ongekende compositie op de Poolse markt ontstaat. ‘The Bridge’ - de brug tussen de architectuur van het oude Bellona gebouw en het nieuwe kantorenpand - is ontworpen voor vastgoedontwikkelaar Ghelamco door het Nederlandse UNStudio in samenwerking met Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury.

The Bridge UNStudio
The Bridge, Warschau - UNStudio

De ruimtelijke architectuur van ‘The Bridge’ verbindt de wolkenkrabber op strategische wijze met de openbare ruimten eromheen. In de toekomst zal er ook een klein park worden aangelegd aan de kant van de Grzybowska Straat, waardoor de toegang tot The Bridge via een groen plein zal lopen. Maar het opvallendste is dat het de verbinding van de stad met zijn erfgoed benadrukt door het historische Bellona-gebouw te laten samensmelten met de nieuwe toren. Door het ontwerp zal het Bellona-gebouw, waarvan de gevel in 2016 is gerestaureerd, behouden blijven en extra functies krijgen.

Naar verwachting zal de toren eind 2024 klaar zijn. The Bridge wordt 174 meter hoog en zal voorzien zijn van 47.000 m² kantoorruimte, ruim 280 parkeerplaatsen én fietsersvoorzieningen. Daarnaast zal het BREEAM-, Well-, Green Building Standard- en Building Without Barriers-gecertificeerd zijn. Op de eerste verdieping van de wolkenkrabber - aan de kant van Plac Europejski - komt een café. Daarnaast is er op de bovenste verdieping van de voormalige Bellona-uitgeverij ruimte voor een restaurant met terras. De toren zal bovendien worden voorzien van een aantal milieukenmerken en een slim beheersysteem: een door Ghelamco ontwikkeld en geïmplementeerd besturingssysteem dat een efficiënt beheer van de toegangscontrole mogelijk maakt én oplossingen biedt die de veiligheid zal verhogen in geval van een epidemie (onder meer virucidale UV-lampen die in liften en luchtinlaten zullen worden geplaatst. 

Architectural designer / technician

Via ELLBRU is Ilaria Ronchi in 2018 gestart bij UNStudio als Architectural designer / technician. Zij werkte aan het project ‘The Bridge’ en was o.a. verantwoordelijk voor de functionaliteit van het plan en de materialisatie van het interieur. Dit betekende dat ze o.a. voor de “look and feel” van de publieke delen van het gebouw verantwoordelijk was. De hoofdactiviteiten betroffen het tekenen van plannen, het onderzoeken van materialen en stijlen, het maken van presentaties voor de klant, het oplossen van incongruenties tussen binnenruimten en installatiebehoeften (brand, MEP, etc.) en het ontwerpen van de groene ruimten binnen en buiten het gebouw. Volgens Ilaria was de grootste uitdaging het aanpassen van een high-end ontwerp met een klein budget. Omdat veel van de investeringen al naar de gevel en constructie was gegaan, moest haar team een manier vinden om de hoogstaande interieurkwaliteit te behouden met een krap budget. Een uitdagend project waar ze met veel plezier op terugkijkt!

Wil jij ook aan toonaangevende projecten werken bij onze opdrachtgevers? Neem contact op.

The Bridge UNStudio

The preparations for the construction of the new skyscraper called ‘The Bridge’ in Warsaw have started. The 174-meter-tall skyscraper will be built next to the former headquarters of publisher house Bellona. Both buildings will be connected by a joint lobby, making it a one-of-a-kind composition in the Polish market. ‘The Bridge’ - the bridge between the architecture of the old Bellona building and the new office building - is designed for real estate developer Ghelamco by the Dutch UNStudio in cooperation with Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury. 

‘The Bridge’s’ spatial architecture strategically connects the skyscraper with the public spaces around it. A small park will be built close to the entrance on the Grzybowska Street, making the entrance to the skyscraper lead through a green square. But most importantly, ‘The Bridge’ will connect to the city’s historic heritage by blending the historic Bellona building with the new tower. The neighboring Bellona building, with its facade renovated in 2016, will get new functions by gaining the joint lobby.

It’s estimated that the construction will be completed by the end of 2024. ‘The Bridge’ will be 174 meters in height and will provide 47.000 m2 office floor, as well as more than 280 parking places and facilities for bikes. On top of that, it will be BREEAM-, Well-, Green Building Standard- and Building Without Barriers certified. On the first floor of the skyscraper, on the Plan Europeiski side, there will be place for a café. In addition, there will be place for a restaurant with terrace on the top floor of the Bellona building. The skyscraper will equipped with environmental friendly solutions and a smart operation system: developed and implemented by Ghelamco, this operation system will make efficient access management possible and on top of that, it will provide safety solutions in case of an epidemic, like virucidale UV lamps in the elevators and air tunnels. 

Architectural designer / technician

In 2018, ELLBRU’s professional Ilaria Ronchi started at UNStudio as Architectural designer/technician. She worked on ‘The Bridge’ project and was, amongst others, responsible for the functionality of the plan and interior materiality. This means defining the “look&feel” of the public parts of the building. Her main activities included drawing plans, researching materials and samples, making presentations for the client, solving incongruences between interior spacing and installations need (fire, MEP, etc.), and designing the green spaces inside and outside the building. According to Ilaria, the biggest challenge was aligning the high-end design with the small budget. Most of the investments had gone to the facade and the construction of the skyscraper, which is why Ilaria and her team had to find a way to maintain interior quality with a tight budget. A challenging but fun project she looks back upon with a smile!

Would you also like to work on leading projects for our clients? Please contact us.

The Bridge UNStudio

Wat kunnen we voor jou doen?

Op zoek naar een specialist die het verschil kan maken? Laat hier je e-mail of telefoonnummer achter.

Volgend project

FOUR Frankfurt
Alle projecten